De Rode Kardinaal


De verspreiding van de rode kardinaal is Verenigde Staten van Amerika.
Je kunt daar de rode kardinaal vinden bij bosranden en in het open graslandschap.
De grootte van de rode kardinaal is ongeveer tussen de 17 en 19 centimeter.
Rode Kardinaal De rode kardinaal is de meest ingevoerde vogel onder de kardinalen, deze zijn paarsgewijs te koop en ook wel de mooiste onder de kardinalen en ook goed tot broeden komen.
Het vrouwtje is bruin met aan de kop een rossige gloed.
Door het grote verschil in kleur, is het dan ook goed te zien wat het vrouwtje en het mannetje is.

Deze betrekkelijk grote vogels moeten ook alleen gehouden worden, wil men ze tot broeden krijgen, zonder dat er eeuwig vechtpartijen in de volière voorkomen.
Het vrouwtje bouwt het nest van halmen en hennepvezels, zowel in een dichte struik als ook in een conifeer of spar.
Vrouwtjes van de rode kardinaal legt 2 tot 3 eitjes, blauw-groen van kleur worden 13 dagen bebroed en de jongen worden door beide ouders gevoerd.
De ontwikkeling van de jongen gaat bijzonder snel, want na slechts 10 dagen vliegen de dan nog spaarzaam gevederde jongen uit.
Het opfokken geschiedt vrijwel uitsluitend met levend voer, meelwormen, gehakte regenwormen, verse miereneieren en insecten als sprinkhanen e.d. Ook een goed universeel voer als wel een met gedroogde insecten aangevuld eivoer, geschrapte wortels en appel behoren tot het menu.
Als er geen levend voer wordt aangeboden is de kans erg groot dat de broedsels te gronde gaan.

De oude vogels moeten naast het normale zaadvoer wat zonnepitten en hennep hebben, van het laatste echter vooral niet te veel.
Wanneer een vogel in een kooi gehouden wordt, leidt dit voer gauw tot vervetting en de vogel wordt dan traag en laat zijn zang niet meer horen.
Rode kardinalen zijn vogels die het zeker waard zijn om in een ruime volière gehouden te worden.
De levendigheid van rode kardinalen zijn een genot voor het oog.
Aangezien deze vogels meestal 2 zelfs wel 3 broedsels in een jaar grootbrengen, verdient het aanbeveling de jonge vogels zodra deze zelfstandig zijn, ongeveer 2 weken na het uitvliegen uit de volière te nemen.© COPYRIGHT Volierevogels-online.nl
powered by DEONLINEZAAK.nl
Design by -J-