De Goudmus

De verspreiding van de goudmus, Afrika, van Ethiopië tot Nigeria. Goudmussen zijn van kop tot staart ongeveer 13 tot 14 centimeter.
De goudmus mannetjes zijn geel van kleur met grijsbruine vleugels, rug en staart.
Bij de goudmus vrouwtjes mist het geel en hun kleur is een tint lichter dan die op de rug, vleugels en staart van het mannetje.
goudmus Goudmussen kunnen zowel onderling als met andere volièrebewoners heel goed vinden.
Het beste is goudmussen als koppel of als groepje te houden, en niet alleen.
Goudmussen kunnen zowel in een buiten- als kamervolière gehouden worden, maar u kunt ook een koppel tijdelijk in een ruime broedkooi onderbrengen.
De dieren hebben behoefte aan beschutting in de vorm van coniferen en/of struikjes.
Deze vogels kunnen doorgaans prima in een buitenvolière gehouden worden.
Wanneer ze de beschikking hebben over een goed geïsoleerd en vorstvrij nachthok is verwarming in de winter doorgaans niet nodig.

Goudmussen geven we een zaadmengsel voor tropische vogels, wat groenvoer- met name halfrijpe graszaden- en universeelvoer en insectenpaté, in de kweektijd aangevuld met levende insecten en eivoer, vormen een prima menu voor deze vogels.
Grit en maagkiezel horen altijd in voldoende mate aanwezig te zijn. Goudmussen zijn bewegelijke en vrij schuwe vogels.
Vooral in kale ruimten en kleine kooien kunnen ze behoorlijk schrikachtig zijn.
Goudmussen nestelen in een klein formaat nestkastje, bijvoorbeeld een traliekastje, een gesloten of een halfopen broedblokje.
Het vrouwtje legt gemiddeld 3 tot 4 eitjes die groen van kleur zijn met zwarte stipjes.
Ze woeden in ongeveer 11 tot 13 dagen door het vrouwtje uitgebroed.
De jongen worden in hoofdzaak gevoerd met diverse insecten in verschillende stadia, zoals geknipte meelwormen en buffalowormpjes, maar ook wel met universeel- en eivoer.
Wanneer ze ongeveer twee weken oud zijn, vliegen de jongen uit. Ze worden dan nog een week of twee door de ouders begeleid en gevoerd.
Een kweekstel in goede conditie kan meerdere broedsels per seizoen grootbrengen.


© COPYRIGHT Volierevogels-online.nl
powered by DEONLINEZAAK.nl
Design by -J-