De Napoleonwever
(Euplectes a. afer)

De herkomst van de Napoleonwever is West Afrika.
De lengte van de Napoleonwever is ongeveer tussen de 10 a 11 centimeter.
Evenals de Oranjewever valt de Napoleonwever bijzonder op door zijn vederpracht.
Het is een sterke en verdraagzame vogel.
Napoleonwever In de paartijd lijkt hij wat onrustig voor zijn medebewoners, maar dit is slechts schijn.
Ook buiten de broedtijd lijkt de Napoleonwever veel op de oranjewever.
Hij schijnt ook wat gemakkelijker tot broeden te komen.

Tussen dichte berkentwijgen worden de nesten op verschillende hoogten aangebracht.
Een maisveldje aanleggen in je voliere komt hierbij dubbelgoed van pas.
De in bruidskleed fel geelzwart gekleurde man zit graag bovenop de halmen te pronken, blaast zijn gele kraag op en zit als een korhoen op en neer te dansen waarbij hij een sissend schor geluid voortbrengt.
Fel verjaagt hij iedere vogel en hoewel ze in de natuur gezelschapsbroeders zijn worden speciaal de soortgenoten het vurigst vervolgd.

Napoleonwever Het vrouwtje van de Napoleonwever is veel bescheidener, niet alleen in kleur maar ook in gedrag.
Ze lijkt ook veel op de pop van de oranjewever en scharrelt altijd wat om de vele nesten waaruit ze er uiteindelijk maar een kiest om de eitjes in te leggen.
De man bekommert zich naast de nestbouw alleen om het grootbrengen van de jongen, waaraan hij actief deelneemt.
Heeft men een wever eenmaal geleerd om meelwormen uit de hand aan te nemen dan voert hij deze ook al direct aan de jongen.
In water geweekt oud brood dient in de opfok periode altijd naast het zaad te worden gegeven.
Helaas verliest in de voliere de man gauw zijn sprankelende kleuren, die hij in de natuur wel heeft.
Vaak is dit toch te wijten aan voedingselementen die hij dan te kort komt.
De vogels komen dan ook veel beter uit in de voliere, waar ze toch uit de vrije natuur nog een graantje mee pikken dan in een kooi.
Eenmaal gewend aan ons klimaat kunnen de vogels in een onverwarmde ruimte overwinteren, zelfs in de buitenvoliere als die behoorlijk tegen de gure noorden en oostenwind is afgedekt en er een overdekte schuilplaats is. Maar een goed nachthok is dan toch geen overbodige luxe.
© COPYRIGHT Volierevogels-online.nl
powered by DEONLINEZAAK.nl
Design by -J-