De Geelgors
Emberiza citrinella

De geelgors is een zangvogel, uit de familie der gorzen, tangaren en verwanten (Emberizidae).
Het is een stand- en zwerfvogel die iets groter is dan de mus.
Een geelgors kan ongeveer 16,5 centimeter groot worden.
Geelgors De geelgors leeft hoofdzakelijk van zaden maar in de broedtijd ook van wormen en insecten.
Het nest van de geelgors zit op de grond tussen hoge planten en struiken.
De geelgors komt voor in heide begroeid met ver uit elkaar staande bomen, in bosranden, wegbermen en in heggen en houtwallen.
Door het verdwijnen van heggen en houtwallen is de geelgors in de twintigste eeuw sterk achteruitgegaan.
De geelgors stond op de Nederlandse rode lijst, maar doordat de populatie zich herstelde, staat deze vogel niet langer op deze lijst.


Geelgors


© COPYRIGHT Volierevogels-online.nl
powered by DEONLINEZAAK.nl
Design by -J-